Az alábbiakban az esküvővel, házasságkötéssel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze. A bal oldali oszlopban látható lista elemeire kattintva az adott információ a jobb oldali sávban jelenik meg.

A házasság létrejötte, érvénytelensége

A házasságkötést megelőző eljárás

Házasságkötés

Külföldi állampolgárral, vagy külföldön történő házasságkötés

Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás

Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás

A hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár a születési, illetőleg a házassági anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.

A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.

A családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze.

Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható.

A feleség a házasságkötés után

a) kizárólag a maga teljes nevét viseli,
b) a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja,
c) a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja,
d) a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.

A férj a házasságkötés után

a) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy
b) a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.

A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként családi nevüket is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét.

A házassági név családi nevekből képzett része egy vagy legfeljebb kéttagú lehet.

Amennyiben az egyik vagy mindkét házastárs születési családi neve vagy előző házassági nevének a családi nevekből képzett része kéttagú, a házastársaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a melyik két családi nevet kívánják összekapcsolt házassági névként viselni.

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható. A házasságkötés után a névváltoztatás joga a férjet és a feleséget is megilleti.

A házasság megszűnése, illetve érvénytelenné nyilvánítása után a házastársak a házasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább. Ha ettől el kívánnak térni, ezt a házasság megszűnése, illetve érvénytelenné nyilvánítása után az anyakönyvvezetőnek bejelenthetik. Ilyen esetben sem viselheti azonban a volt férje nevét a volt feleség a házasságra utaló toldással.

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

A névváltoztatási kérelem illetékköteles, mértéke: 5.000,- Ft.

A házastársa nevét viselő személy a házasságkötés folytán szerzett nevet /a házastársa nevét/ névváltoztatással nem változtathatja meg.